آب در کمین زیرزمین‌ها و آثار تاریخی شوشتر

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان گفت: نشت آب از تاسیسات شهری تهدیدی همیشگی برای آثار تاریخی و منازل قدیمی در شوشتر است.

مجتبی گهستونی اظهار داشت: نشت آب از تاسیسات شهری باعث می شود تا زیرزمین ها و شوادان های تاریخی در شهرستان شوشتر در معرض خطر قرار گیرد و همین امر باعث تخریب منازل تاریخی در این شهر می شود.

وی با اشاره به شهر زیر زمینی که در شهرستان شوشتر وجود دارد، افزود: در شهر شوشتر همه منازل در زیر زمین به همدیگر متصل بوده اند و به این دلیل راه های ارتباطی زیادی بین منازل در زیر سطح زمین موجود است اما نشت آب در زیرزمین ها سبب شده که مردم اقدام به بستن راه آب از مناز مجاور به منزل خود کنند و همین امر باعث می شود تا تاریخ در این شهرستان تهدید شود.

این دوستدار میراث فرهنگی خوزستان با اشاره به اتفاقاتی که در هفته ها و ماه های گذشته در این شهرستان افتاده، خاطرنشان کرد: در ماه های گذشته در شهرستان شوشتر نشت های مکرر آب در باعث شد تا زیر زمین های منازل مردم پر از آب شود به حدی که راهی برای ورود به زیر زمین های منازل وجود نداشته و اداره آب این شهرستان قادر به حتی پیدا کردن سرنخ لوله نشت کرده در این ماجراها نبوده است.

گهستونی با اشاره به اینکه در این ماجراها همیشه صاحبان بنا خسارت می بینند، تاکید کرد: باید برای همیشه یکبار این مشکل را برطرف کرد ولی باید برای نحوه رفع این مشکل از کارشناسان و اهل فن کمک گرفت.

وی تاکید کرد: آخرین بار که در این شهرستان آب به منازل مردم وارد شد یک هفته پیش در محله برابن مالک انصاری بود که آب سبب ایجاد شکاف عمیق در دیوار منزلی، نشست پایه برق و قطع اشتراک گاز و برق در منازل مجاور شد.

شهر: 
دسته بندی: