«میراث سفر» در پژواک شهر

نشریه پژواک شهر فرصت و بهانه ای است که هم موضوعات شهری انتشار یابد و هم مردمی که از اماکن همگانی استفاده می برند به مطالعه علاقمند شوند.

در این نشریه، سخنگو و دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان از نخستین شماره تا به امروز که هفتمین شماره را پشت سر گذاشته است دبیر سرویس صفحه ای به نام "میراث سفر" است تا با انتشار گزارش، یادداشت، خبر، و گفتگو، مخاطب را با ظرفیت‌‌های میراث فرهنگی و گردشگری آشنا نماید.

دبیر سرویس صفحه «میراث سفر» تاکنون کوشیده است جاذبه‌های تاریخی و گردشگری اهواز و در نهایت خوزستان را با زبان ساده برای مخاطبین معرفی کند تا ضمن آشنایی آنان با این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها بکوشند پاسداران واقعی برای حفاظت از میراث تاریخی و طبیعی باشند.

پژواک شهر را می‌توانید در نشانی pejvak.ahvaz.ir بخوانید.

شهر: 
دسته بندی: