«ایوان کرخه» هنوز در دست دانشگاه آزاد است

گستره‌ی باستانی ایوان کرخه هنوز هم در دست دانشگاه آزاد اسلامی است. این درحالی است که چندی است از صدور حکم تخلیه‌‌ی این دانشگاه، می‌گذرد.

برابر با این حکم، زمینی برابر از سوی سازمان‌های منابع طبیعی و جهاد کشاورزی باید به دانشگاه آزاد داده شده و می‌بایست این گستره‌ی باستانی ۴۰۰ هکتاری که ۱۰۰ هکتار از آن در دست دانشگاه بود، تخلیه می‌شد اما  با گذشت مدت‌ها از تصویب این حکم، ایوان کرخه، همچنان سرگردان است.

دانشگاه آزاد برای کارهای کشاورزی از این گستره‌ی تاریخی سود می‌جست که با پیگیری‌های بسیار، حکم تخلیه صادر شد.

از ۷‌ ماه پیش هر‌گونه کشاورزی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه آزاد دزفول در گستره‌ی باستانی ایوان کرخه، با پیگیری‌های سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان و حکم دادگاه ممنوع شده‌است. برپایه‌ی این حکم، هرگونه دست‌اندازی به این گستره، غیرقانونی است و شکایت دوباره‌ی سازمان میراث فرهنگی استان را در پی خواهد داشت با این وجود، زمین در دست دانشگاه است و البته منابع‌طبیعی نیز که قرار بوده به دانشگاه زمین بدهد نیز هنوز این کار را نکرده‌است.

به گفته‌ی سخنگوی انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی خوزستان(تاریانا)، بیش از یک ماه پیش، در استانداری استان خوزستان، کارگروه میراث‌فرهنگی و گردشگری تشکیل شد که این کارگروه، مصوب کرد که دانشگاه آزاد بی‌هیچ‌ قید و شرطی از این گستره‌ی تاریخی بیرون رفته و آن‌را تخلیه کند.

اما حتی با گذشت بیش از یک ماه از حکم کارگروه نیز، ایوان کرخه هنوز هم در دست دانشگاه آزاد است.

وی گفت:  «در این گستره‌ی باستانی، برای آبیاری، چاه زده‌اند، راه‌سازی کرده‌اند و خاکش را برای کشت و کار،‌ زیر و رو کرده‌اند و همه‌ی اینها به معنای آسیب و نابودی است.»

به‌گفته‌ی وی حتا برای بهبود شبکه‌ی برق‌رسانی، چندی‌پیش در حریم درجه‌ی ‌یک «ایوان کرخه»،‌ گودبرداری‌های بسیار انجام شده که هرچند با پیگیری‌های «تاریانا» بازایستاده‌است اما چه سود که گودبرداری‌ها انجام شده‌بود و آسیب‌ها وارد آمده بود.

 

آفتاب یزدانی

شهر: 
دسته بندی: